Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Nhờ xem giúp hàm in ra số nguyên tố trong mảng bị lỗi

401 Lượt xem 4 Bình luận 0 Lượt báo xấu
#include <iostream>
using namespace std;
void nhapmang(int arr[] , int n)
{
	for(int i=1; i<=n; i++) cin>>arr[i];
	cout<<endl;
}
void xuatmang(int arr[] , int n)
{
	
	for (int i=1; i<=n; i++) cout<<arr[i]<<" ";
	cout<<endl;
}
bool nguyento(int n)
{
	if (n<2) return false;
	if (n=2) return true;
	for (int i=3; i<n/2; i++)
	{
		if (n%i == 0) return false;
	}
	return true;
}
void songuyento(int arr[], int n)
{
	for (int i=0; i<n; i++)
	{
		if (nguyento(arr[i])==true) cout<<arr[i]<<" ";
	}
}
int main()
{
	int n, arr[n];
	cout<<"Nhap so phan tu cua mang: "; cin>>n;
	cout<<"Nhap mang gom "<<n<<" phan tu: \n";
	nhapmang(arr, n);
	cout<<"Mang vua nhap la: ";
	xuatmang(arr, n);
	cout<<"Cac so nguyen to trong mang la: ";
	songuyento(arr,n);
	return 0;
}
 
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Bạn up code lên sử dụng markdown cho mọi người dễ nhìn nhé!! https://daynhauhoc.com/t/cach-post-code-dung-markdown-trong-category-programming/1121
0 Lượt thích

em đã sửa lại rồi đó ạ, bác thử check với sửa code giúp em với ạ @@
0 Lượt thích

if (n=2)

Tạch ở câu này đây. Dấu == mới là so sánh bằng.

0 Lượt thích

Bạn khai báo 

 

arr[n];

và dùng 

 

for(int i=1; i<=n; i++) cin>>arr[i];

thế là đi =))
hàm kiểm tra số nguyên tố cũng ko đúng 

0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng