Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

[HỎI] Cách tạo module dự báo thời tiết với ASP.NET

1771 Lượt xem 3 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Cần chỉ giáo ạ
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

bạn này hỏi nhiều nhờ
0 Lượt thích

em gà công nghiệp mà bác
0 Lượt thích

Giúp thì giúp cho chót bạn ạ... Bạn làm theo cách này nhé
Bước 1: Để tránh tình trạng phải load lại trang vì các trang asp.net có cơ chế postback để lấy mới dữ liệu nên chúng ta sẽ sử dụng ScriptManager và UpdatePanel để tạo module.


   
   

   
       
                            onselectedindexchanged="DropDownList1_SelectedIndexChanged">
                Sơn La
                Hải Phòng
                Hà Nội
                Vinh
                Đà Nẵng
                Nha Trang
                Pleiku
                Tp HCM
                Việt Trì
           

           

       

   


Bước 2: Chúng ta sẽ viết code trong phần behindcode:
public string GetWeather(string City)
{
    string strWrite = "";
    XmlTextReader reader = null;
    try
    {
        string AdImg = "";
        string AdImg1 = "";
        string AdImg2 = "";
        string Weather = "";
        reader = new XmlTextReader("http://vnexpress.net/ListFile/Weather/" + City + ".xml");
        XmlDocument xmldoc = new XmlDocument();
        xmldoc.Load(reader);
        XmlNodeList nodelist = xmldoc.SelectNodes("Item");
        XmlNode nodedetail;
        nodedetail = nodelist.Item(0).SelectSingleNode("AdImg");
        AdImg = nodedetail.InnerText;
        nodedetail = nodelist.Item(0).SelectSingleNode("AdImg1");
        AdImg1 = nodedetail.InnerText;
        nodedetail = nodelist.Item(0).SelectSingleNode("AdImg2");
        AdImg2 = nodedetail.InnerText;
        nodedetail = nodelist.Item(0).SelectSingleNode("Weather");
        Weather = nodedetail.InnerText;
        strWrite += " ";
        strWrite += "";
        strWrite += "";
        strWrite += "
";
        strWrite += Weather;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        strWrite = ex.Message;
    }
    finally
    {
        reader.Close();
    }
    return strWrite;
}
protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        divWeather.InnerHtml = GetWeather(DropDownList1.SelectedValue);
    }
 
Bước 3: Lần đầu load lên chúng ta nên có một thành phố nào đó nên trong event Page_Load chúng ta sẽ hiển thị 1 thành phố nào đó.
    divWeather.InnerHtml = GetWeather("HaNoi");
 Bước 4: Tới đây là ok. Chúng ta save và F5 thôi:module thoi tiet aspnet

1 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng