Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

[HỎI] Cách sử dụng ReCaptcha Trong Web ASP.NET

1046 Lượt xem 2 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Cần cao thủ chỉ giúp
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Bước 1: Đăng kí recaptcha
Các bạn hãy vào trang http://www.google.com/recaptcha để đăng kí 1 tài khoản.
nhung recaptcha vao web aspnet
Sau khi đăng kí tài khoản thì bạn sẽ nhận được 1  public key và 1 private key. Bạn hãy copy lại 2 key này.
tao captcha trong aspnet
Để lấy được 2 key này bạn cần phải nhập tên website của bạn(không cần thiết phải chính xác).
Sau đó bạn hãy download recaptcha dll về tại đây
Bước 2: Tạo ứng dụng web sử dụng recaptcha
Tiếp theo bạn hãy tạo 1 ứng dụng web asp.net và Add Reference tới recaptcha dll mà bạn vừa download được.
Bạn hãy register dll cho trang bạn sử dụng.
<%@ Register TagPrefix="recaptcha" Namespace="Recaptcha" Assembly="Recaptcha" %>
Tiếp theo là phần giao diện:

             runat="server"
    PublicKey="6LckeNQSAAAAAFpwu4ywENBgCFsPYarPC0aGpFub"
    PrivateKey="6LckeNQSAAAAAHJDm6_cj8kSKiBFrgArARhCpUWH"
    Theme="white"
    />
  
   
 
Phần giao diện gồm có recaptcha control, label thông báo lỗi và 1 button submit.
Và bây giờ chúng ta code cho phần behind code.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)    {
        lblResult.Visible = false;
    }
    protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        lblResult.Visible = true;
        if (!recaptcha.IsValid)
        {
            lblResult.ForeColor = Color.Red;
            lblResult.Text = "Captcha is invalid.";
        }
        else
        {
            lblResult.ForeColor = Color.Green;
            lblResult.Text = "Captcha is valid";
        }
    }
Bây giờ save và run thôi:nhung recaptcha vao web aspnetnhung recaptcha vao web aspnet
OK, ngoài ra các bạn cũng phải có thể tùy biến theme cho recaptcha. ở đây mình dùng theme white, các bạn có thể dùng theme blackglass, red(theme mặc định,clean).
Các bạn có thể vào đây tham khảo thêm :https://developers.google.com/recaptcha/
0 Lượt thích

Câu trả lời hay
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng