Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Tài liệu học Lập trình OpenGL bằng Tiếng viêt

OpenGL (tiếng Anh Open Graphics Library) là một tiêu chuẩn kỹ thuật đồ họa có mục đích định ra một giao diện lập trình ứng dụng (tiếng Anh: API) đồ họa 3 chiều. OpenGL cũng có thể được dùng trong các ứng dụng đồ họa 2 chiều. Giao diện lập trình này chứa khoảng 250 hàm để vẽ các cảnh phức tạp từ những hàm đơn giản. Nó được dùng rộng rãi trong các trò chơi điện tử. Ngoài ra nó còn dùng trong các ứng dụng CAD, thực tế ảo, mô phỏng khoa học, mô phỏng thông tin, phát triển trò chơi. OpenGL còn có một đối thủ cạnh tranh là DirectX của Microsoft.Không gian trong OpenGL được miêu tả qua hình học xạ ảnh. Một điểm trong không gian này có tất cả 4 tọa độ. Cách thể hiện các điểm trong không gian bằng 4 tọa độ cho phép xử lý các điểm vô tận một cách tổng quát. Vì vậy mã nguồn các ứng dụng đã được đơn giản hóa đi nhiều.

Thiết kế

OpenGL được thiết kế nhằm thỏa mãn mục đích chính sau:
 • Che giấu sự tương tác phức tạp với các bộ máy xúc tiến 3 chiều bằng cách đưa ra một giao diện lập trình thống nhất.
 • Che giấu các sự khác biệt giữa các phần cứng 3 chiều bằng cách bắt buộc các phần cứng tương thích OpenGL phải hỗ trợ tất cả các chức năng của giao diện OpenGL. Nếu cần, các chức năng chưa được hỗ trợ đầy đủ bởi phần cứng có thể được hỗ trợ bằng phần mềm.
Các thao tác OpenGL cơ bản là nhận các nguyên hàm hình học như điểm, đường thẳng và đa giác rồi chuyển thành các điểm đồ họa (pixel) trên màn hình. Điều này được thực hiện bởi luồng ống dẫn đồ họa (graphics pipeline). Nó còn được gọi là bộ máy trạng thái OpenGL. Đa số các lệnh OpenGL được dùng để tạo ra các hình học cơ bản đã gặp ở trên hoặc là qui định cách chuyển đổi hình học trong bộ máy trạng thái OpenGL.Trước khi OpenGL 2.0 ra đời, mỗi giai đoạn trong luồng ống dẫn đồ họa thi hành một nhiệm vụ nhất định, khó có thể thay đổi được. Từ phiên bản OpenGL 2.0, một số giai đoạn đó có thể sửa đổi bằng cách dùng ngôn ngữ chuyển màu GLSL.

Các trò chơi được viết với OpenGL
 • America's Army
 • BaldersGate 2 – Mặc định dùng Direct3D
 • Call of Duty
 • City of Heroes
 • City of Villains
 • CounterStrike 1.6
 • Doom 3
 • ETQW
 • Half-Life
 • Neverwinter Nights
 • Quake
 • Serious Sam
 • Serious Sam SE
 • Serious Sam 2 – Mặc định dùng Direct3D
 • Unreal
 • Warcraft 3 – Mặc định dùng Direct3D
 • World of Warcraft - OpenGL trên Mac
 • HomeWorld 2
Hình ảnh

opengl1.png

Khúc xạ dùng OpenGL

opengl2.jpg

Kết cấu di động dùng OpenGL

opengl3.png

Trò chơi dùng OpenGL

Thư viện hỗ trợ OpenGL
 • GLUT - Thư viện công cụ cho OpenGL
 • GLU - Thư viện hàm cho các ứng dụng OpenGL
Các giao diện lập trình đồ họa khác
 • Mesa 3D - Một thư viện thực thi OpenGL mã nguồn mở
 • Direct3D - Thư viện đồ họa của Microsoft
 • Light Weight Java Game Library
 • VirtualGL
Tài liệu tham khảo

- Tài liệu OpenGL Tiếng Việt
- Tài liệu OpenGL Tiếng Anh
pass giải nén: hoidapit.com.vn

Ngoài ra các bạn có thể tìm thêm tài liệu về:
 • GLSL - Ngôn ngữ chuyển màu OpenGL
 • Cg - Ngôn ngữ chuyển màu của hãng nVidia dùng cho OpenGL
 • Java OpenGL - OpenGL cho Java
 • OpenGL ES - OpenGL for embedded systems
 • OpenAL - Thư viện âm thanh tự do thiết kế với mục địch dùng chung với OpenGL.
 • OpenSL ES - Một thư viện âm thanh khác
 • Graphics pipeline
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

images (1).jpg

thanks bạn nha. mình đang cần tài liệu để nghiên cứu cái này

0 Lượt thích

Link die rồi bạn ơi :(
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng