Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Help phần đọc file - C#.NET

876 Lượt xem 1 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Tình hình là mình có 1 file txt như sau:
5
1 6 5 7 6
1 5 7 9 1 
6 2 4 8 6
6 2 5 4 9
0 5 4 4 6
Giúp mình đọc và gán số 5 vào biến a và gán cái dưới vô mảng 2 chiều
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

 string content = System.IO.File.ReadAllText("path_to_file");
            string[] lines = content.Split(new char[] { '\n' });
            int n = int.Parse(lines[0]);
            double[][] arr = new double[n][];
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                arr[i] = new double[n];
                string[] valueInRow = lines[i+1].Split(new char[] { ' ' });
                for (int j = 0; j < n; j++)
                {
                    arr[i][j] = double.Parse(valueInRow[j]);
                }
            }
            Console.ReadKey();
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng