Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Lỗi java.lang.NumberFormatException

mình đọc ma trận số nguyên từ tập tin khi chạy nó báo lỗi java.lang.NumberFormatException..mình đã coi kĩ mà không biết sai ở đâu..mong các pro giúp đỡ
đây là hàm đọc tập tin của mình..nó báo lỗi chỗ a[i][j] = Integer.ParseInt(item[j])

public void read() throws FileNotFoundException{
        FileInputStream fi = new FileInputStream("D:\\netbean\\matran.txt");
        Scanner input = new Scanner(fi,"UTF-8");
        String line;
        while(input.hasNextLine()){
            line = input.nextLine().trim();
            if(line.trim()!=""){
                for(i = 0;i<5;i++){
                    String item[] = line.split("\t");
                    for(int j = 0;j<5;j++)
                        a[i][j] = Integer.parseInt(item[j]);
                }
            }
        }
        input.close();
    }

tập tin matran.txt

3      13     5    17      9
14     5      8     7      20 
15    12     18   16    19
2       3      5     8     10
4       7      6    25    27
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Biến đổi kiểu qua lại mình thường dùng:
+ Chuỗi -> Số: Integer.valueOf(theString); | Float.valueOf(theString); | ...
+ Số -> Chuỗi: String.valueOf(theNumber);
Bạn thử đổi lại xem được không ^^!
0 Lượt thích

Thử cho hàm trim() chỗ bị sai đi bạn: a[i][j] = Integer.parseInt(item[j].trim()); 
0 Lượt thích

Dúng rồi cách của bạn Trình Xuân Mạnh hay, mình cũng hay dùng cách này
1 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng