Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Nhờ giúp đỡ về Datagridview

Mình viết 1 chương trình ứng dụng 3 tầng cho người dùng load csdl lên Datagridview,khi nhấn chọn 1 dòng trên Datagridview thì dữ liệu sẽ hiển thị lên textbox.
Bây giờ mình muốn xóa nhiều dòng cùng 1 lúc trên Datagridview và lưu những dòng còn lại vào csdl thì làm sao?
Dưới đây là code của mình.Đoạn code này thì nó xóa được trên Datagridview nhưng nó lại không lưu xuống csdl được.
private void btndelete_Click(object sender, EventArgs e) 
{
if (MessageBox.Show("Do you really want to delete selected record(s)?", "Delete Warning", MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Warning, MessageBoxDefaultButton.Button2, 0, false) == DialogResult.Yes)
{
try
{
int cnt = dataGridView1.SelectedRows.Count;
for (int i = 0; i < cnt; i++)
{
if (this.dataGridView1.SelectedRows.Count > 0 && this.dataGridView1.SelectedRows[0].Index != this.dataGridView1.Rows.Count - 1)
{
this.dataGridView1.Rows.RemoveAt(this.dataGridView 1.SelectedRows[0].Index);
}
}
//Cập Nhật Vào CSDl: Chưa Xong
DataTable dt = new DataTable();
OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter();
adapter.Update(dt);
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.ToString());
}
}
}
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Không có ai giúp mình sao????
:(

1 Lượt thích

cái này của bạn nó phải tách thành 2 vấn đề.
1. Click trên lưới đưa dữ liệu dòng được chọn lên Textbox.
-> Dùng sự kiện SelectionChange của datagridview sẽ giải quyết được.
2. Xóa dữ liệu trên lưới.
-> Yêu cầu là cái datagridview của bạn phải được edit, nếu không thì ko thể giải quyết được vấn đề này. 
- Chọn các dòng cần xóa rồi xóa nó đi.
- Sử dụng hàm Update() của DataAdapter sẽ giải quyết xong vấn đề bạn cần thực hiện.
Chúc bạn thành công.


1 Lượt thích

Khó đấy, dùng submit form của html chuẩn là được.


1 Lượt thích

Còn Hà Linh nữa vào giúp nốt bạn ý đi
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng