Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

[HỎI] Phân quyền trong JAVA

2013 Lượt xem 1 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Mình đang làm về phân quyền
có 1 cái bảng login
gồm user,pass,quyền(user,admin)
nếu login vào user có quyền admin thì hiện ra 1 Frame mới(ví dụ Frame Admin)
login vào user có quyền admin thì ra 1 frame mới(ví dụ Frame User)

Ai biết chỉ giùm mình cái?
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Bạn nói thế này là bạn có ý tưởng rồi  sao lại hỏi nhỉ ?
Bạn tạo 3 Frame : Frame Main, Frame Admin, Frame User.
Khi nhập user, pass ở Frame Main, kiểm tra và xét :
+ Nếu user có quyền admin, setVisible(true) cho Frame Admin.
+ Nếu user không có quyền admin, setVisible(true) cho Frame User.
setVisible(false) cho Frame Main.
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng