Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Lỗi: Could not complete your request because something prevented the text engine from being initialized

4742 Lượt xem 1 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Trong công cụ Photoshop CS6 khi sử dụng chức năng Text để nhập văn bản vào bản thiết kế thì nó cứ xuất hiện thông báo lỗi như sau: "Could not complete your request because something prevented the text engine from being initialized"

Could not complete your request.png

bạn nào biết cách khắc phục chỉ cho mình với!!!
tks

Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Bạn làm như sau nhé:
1. Đóng chương trình Adobe CS6 đi.

2. Vào run --> gõ vào: %userprofile%\AppData\Local\Adobe
hoặc vào C:\Users\admin\AppData\Local\Adobe 

3. Xóa thư mục có tên là: TypeSupport

4. Chạy lại CS6 lên là Okie

Could not complete your request-2.png

Chúc bạn thành công!!!

1 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng