Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Hàm kiểm tra textfield trống trên giao diện java là hàm nào?

Mình tạo ra đc 1 window dành cho người dùng để đăng nhập user name và password.

giao diên cửa sổ đăng nhập của mình như sau:mình muốn tạo ra 1 hàm khi người dùng nhấn nút login thì kiểm tra ô username và password có bỏ trông hay không thì làm thế nào, bạn nào có source code tương tự hoặc những code tương tác liên quan giúp mình với

cám ơn rất nhiều
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

if(txtUserName.settext.equal("") || txtPass.settext.equal(""))
{
to do.....
}
0 Lượt thích

if(txtUserName.getText.equals("") || txtPass.getText.equals(""))
{
//vui lòng nhập username va pasword
}
0 Lượt thích

if(login.tPass==null && "".equals(login.tPass)&&login.tUser==null&& "".equals(login.tUser)){
login.setVisible(false);
}
else
{
 login.setVisible(true);
}
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng