Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Xin [Hỏi] về cách kiểm tra Property và value (Ngày tháng)

Chào các bạn. Mình đang làm một ứng dụng web cụ thể là (vaadin). Mình muốn hỏi về cách lấy ra 2 giá trị cùng một lúc để kiểm tra.
Ở đây mình đã được xây dựng sẵn 1 hàm với 1 property và 1 value để truyền vào.

public boolean checkValueProperperties(String property, String value, CheckpropertiesValidator validator) {}
Mình sử dụng hàm này để kiểm tra 2 thuộc tính về Date, so sánh ngày tháng.
property: là thuộc tính của 1 đối tượng class (Mình muốn lấy ra 2 thuộc tính là staDate và endDate . Sau đó sử dụng hàm boolean trên kia để kiểm tra endDate > staDate và return true nếu đúng)
value: là dữ liệu được nhập vào
validator: là thông báo "Ngày kết thúc phải lớn hơn ngày bắt đầu."

Đây là đoạn code mình đang làm. Kiến thức java mình còn kém. Mong các bạn giúp đỡ.

public boolean checkValueProperperties(String property, String value,  CheckpropertiesValidator validator) {
            if (
"staDate".equals(property)) {
                
System.out.println("Ngày bat dau: " + value);
// cái này mình test để nó ra kết quả
// mình muốn lấy ra cả thuộc tính endDate để kiểm tra. Các bạn giúp mình nhé.
            
}
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

EndDate lấy ở đâu, ghi thế này ko ai hiểu được 
1 Lượt thích

staDate và endDate là 2 thuộc tính 
mình tạo 2 DateField cho 2 thuộc tính trên là dfStaDate và dfEndDate được nhập vào từ giao diện. 
Các Thuộc tính của nó và DateField được rằng buộc với nhau bởi hàm FieldGroup 
(Cái này trong vaadin bạn ạ, nhưng vì code java nên mình chỉ hỏi về ý cách lập trình thôi  )
2 Lượt thích

and you start to work with a 3rd party framework software?
Imagine: You know nothing about meteorology and thermodynamics but you want to become a jetfighter-pilot?
The codes below are terrible. Where is the return value?
PHP:
public boolean checkValueProperperties(String property, String value,  CheckpropertiesValidator validator) {
            if (
"staDate".equals(property)) {
                
System.out.println("Ngày bat dau: " + value);
// cái này mình test để nó ra kết quả
// mình muốn lấy ra cả thuộc tính endDate để kiểm tra. Các bạn giúp mình nhé.
            
}
1 Lượt thích

Đúng là mình đang làm trên một framework do chính công ty đó phát triển. Mình buộc phải override các hàm có sẵn để phát triển tiếp ứng dụng đó. Vì thế mình muốn hỏi về ý tưởng lập trình cho câu hỏi ở trên. 
Cảm ơn Joe.
Giá trị trả về được xử lý trong 1 interface bởi class CheckpropertiesValidator. return true nếu endDate>staDate.

Code complete:
PHP:
public boolean checkValueProperperties(String property, String value,
                
CheckpropertiesValidator validator) {
            if (
endDate.equals(property)) {
                
Date staValue = dfStaDate .getValue();
                
Date convertStringToDate = DateUtil.convertStringToDate(value, dd/MM/yyyy);
                return (
convertStringToDate.equals(staValue) || convertStringToDate
                        
.after(staValue));
            }
            return 
true;
        }
Lớp này : CheckpropertiesValidator mình sẽ không up lên.
1 Lượt thích

hỏi khó hiểu quá
0 Lượt thích

:)
0 Lượt thích

Bạn nói rất khó hiểu nhé. Và cái code của bạn viết mình thấy không có ý nghĩa gì cả.
Bạn dùng propeerty để xem nó là ngày bắt đầu hay kết thúc à. Thế thì bạn phải có một giá trị nữa để lưu ngày con lại chứ? Nếu vậy thì phải đổi sang hàm như thế này chứ:
PHP:
public boolean checkValueProperperties(String staDay, String endDay,  CheckpropertiesValidator validator) {
 
boolean check = false;  
// do check ....
 
return check;
            }
Nếu bạn muốn viết một hàm kiểm tra xem start day có lớn hơn end day hay không thì mình có thể viết cho bạn.
0 Lượt thích

Bạn viết cho mình 1 hàm theo cách hiểu đơn giản nhé. Cảm ơn bạn
1 Lượt thích

mình cũng đang thắc mắc có ai giải đáp giúp mình với
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng