Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

[Hỏi]ASP.NET MVC 4 lấy dữ liệu hiện thị lên dropdownlist bằng cách nào?

3878 Lượt xem 2 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Mình đang làm modules bán hàng asp.net mvc 4 mọi người giúp mình lấy dữ liệu để hiển thị lên dropdownlist với
ví dụ như mình có bảng NhaCungCap(mancc, tenncc) muốn hiển thị tenncc nhưng lưu xuống là mancc thì phải làm thế nào???
thanks các bạn!!!
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Mình đã làm cho bnj sample này, bnj tham khảo nhé :))

Những ai là tín đồ của Website (PHP, ASP,…) cũng dễ thấy rằng việc thực hiện một Dropdownlist thì khá dễ dàng với Select, nhưng với ASP.NET MVC4 ngoài HTML tags, thì còn có thêm HtmlHelper; với HtmlHelper vẫn chủ yếu phục vụ cho developer hoàn thiện nội dung website. Dưới đây, tôi trình bày cách hiển thị dữ liệu trên DropdownList và Selected trong DropdownList của ứng dụng ASP.NET MVC4.

Bước 01: Tạo một ứng dụng ASP.NET MVC4 tương tự như những bài viết trước, bạn có thể tạo ứng dụng Template dạng Empty với mã RAZOR hoặc ASPX

Bước 02: Tạo một Views / Home / Index, và một Controller / Home
Bước 03: Tiếp theo bạn Add New một Models mới có tên DB, bằng cách Right Models / Add / Class

* Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace MVC4APPs.Models
{
    public class ClassEntity
    {
        public int ClassId { get; set; }
        public string ClassName { get; set; }
    }

    public class Process {
        public IEnumerable obj = new List(){
            new ClassEntity(){ClassId = 11,ClassName = "Y2012JC36-iMIC"},
            new ClassEntity(){ClassId = 22,ClassName = "Y2012JC37-iMIC"},
            new ClassEntity(){ClassId = 33,ClassName = "Y2012JC38-iMIC"},
            new ClassEntity(){ClassId = 44,ClassName = "Y2012JC39-iMIC"},
            new ClassEntity(){ClassId = 55,ClassName = "Y2012JC40-iMIC"}
        };
    }
}

Bước 04: Bạn tạo một DropdownList trong Index.cshtml để hiển thị dữ liệu từ DB trên, ở đây mình dùng HtmlHelper và Extension trong MVC

Bước 05: Tạo một ActionResult để lấy dữ liệu từ Models, ở đây tôi viết 2 cách cho bạn tiện theo dõi, và tôi dùng luôn thuộc tính Selected trong Dropdowlist
http://www.w3.org/1999/xhtml">

   
    iMIC dạy kinh nghiệm lập trình


   

        @using (Html.BeginForm()){
           
Chọn lớp: @Html.DropDownList("ClassEntity","Chọn Lớp Học")

        }
       


        public ActionResult Index(){
            Process obj = new Process();
            List items = new List();
            foreach(var itm in obj.ClassEntity){
                SelectListItem select = new     SelectListItem{
                    Text = itm.ClassName,
                    Value = itm.ClassId.ToString(),
                    Selected = itm.ClassId.Equals(33)?true:false
                };
                items.Add(select);
            }
            ViewBag.ClassEntity = items;
            return View();
        }
       
        public ActionResult Index(){
                 Process obj = new Process();
                IEnumerable  classes  = new (IEnumerable)Process.ClassEntity;
                ViewBag.ClassEntity = new SelectList(classes,"ClassId","ClassName","2");
                return View();
        }

Bước 06: Kiểm tra bằng cách nhấn F5 để chạy.

Chúc bạn thành công!


1 Lượt thích

Cảm ơn bác.. bài này rất tốt.. e đã thông đến tận đít.. =))
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng