Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Lập trình ASP.Net - Đoạn code này có ý nghĩa gì

849 Lượt xem 1 Bình luận 0 Lượt báo xấu
E xem có bài dùng phương thức này nhưng không hiểu nó để làm gì, mong các pro chỉ giáo ạ,
Cho e hỏi tại sao trong for (int i = 0; i < prms.Length; i += 2) thì lại i +=2 ạ, mong các đại ca chỉ giáo 
public static DataTable ExeStoredWithParamToDataTable(string storedName, params object[] prms)
{
ConnectDB cn = new ConnectDB();
DataTable dt = new DataTable();
SqlConnection conn =new SqlConnection(cn.ConnectionString());
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
try
{
cmd.Connection = conn;
conn.Open();
cmd.CommandText = storedName;
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
for (int i = 0; i < prms.Length; i += 2)
{
SqlParameter pa = new SqlParameter(prms[i].ToString(), prms[i + 1]);
cmd.Parameters.Add(pa);
}
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
da.SelectCommand = cmd;
da.Fill(dt);
conn.Close();
cmd.Dispose();
}
catch { }
finally
{
if (conn.State == ConnectionState.Open)
conn.Close();
conn.Dispose();
}
return dt;
}
}
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Người viết mã thì lấy tên hành động làm tên phương thức. Đọc tên phương thức là hiểu.

Còn tại sao lại là i+=2 chứ không phải là i++ (hay i+=1).
Đây là ví dụ:
Tham số thứ 2 của phương thức nó chứa cả tên của tham số (của SP trong SQL) và giá trị liền nhau.
Code :
prms[0] = "Name";
prms[1] = "SITUVN"
prms[2] = "Age";
prms[3] = 25;
prms[4] = "Weight";
prms[5] = 50;
prms[6] = "Location";
prms[7] = "Vietnam";  

Khi nhảy bước 2 ta được các cặp tham số.
Code:

Name = SITUVN
Age = 25
Weight = 50
Location = Vietnam
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng