Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Hướng dẫn xây dựng website bán hàng - Mô hình MVC

2541 Lượt xem 5 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Hướng dẫn code mô hình 3 lớp trong Visual Studio 2012
Chào mọi người, việc mà viết web ASP.Net theo mô hình 3 lớp không còn là mới tuy nhiên cách sử dụng nó không phải ai cũng có thể nắm được hết đặc biệt là các bạn mới tìm hiểu asp.net, do đó mình muốn
chia sẻ cách xây dựng mô hình 3 lớp ( three layer ) trong ASP.Net cho các bạn tham khảo.


Như hình trên các bạn sẽ thấy, trong mô hình 3 lớp gồm 3 layer :
+ Presentation : thể hiện phần giao diện của ứng dụng.
+ Business Logic: xử lý về nghiệp vụ của ứng dụng.
+ Data Acess: lớp kết nối tới database, thao tác thêm, sửa , xóa trực tiếp vào database.
Bài demo mình sẽ làm dưới đây là viết một Web ASP.Net đơn giản hiển thị, thêm, sửa , xóa của bảng người dùng theo mô hình 3 layer.
- Mình có database “DemoThreeLayer” trong đó có bảng Customer (CusId, CusName, Email, Phonel).
- Tạo các thủ tục hiển thị, thêm, sửa , xóa trong bảng Customer như sau:- Mở VS 2012 , Chọn File -> New -> Project… (hoặc ấn tổ hợp phím ctrl + shift + N)

-

Trong Form mới hiện ra , ở cột bên trái chọn Other Project Types -> Visual Studio Solution. Đặt tên cho Solution ở phần Name, đường dẫn ở phần Location. Nhấn OK.- Vậy là ta đã có 1 Solution có tên là FormCustomer:- Trong Solution FormCustomer , ta sẽ lần lượt tạo 3 project( layer) Data, Business, và Presentation.
- Trước tiên ta tạo Project Presentation : Chuột phải vào Solution FormCustomer -> Add -> New Project..- Ở Form Add New Project mới hiện ra, cột bên trái chọn Web -> Sang khung bên phải chọn ứng dụng web tương ứng mà bạn muốn làm. Ở ví dụ này tôi chọn ASP.Net Empty Web Application Đặt tên cho Project ở phần Name. Nhấn OK- 2 Project Business và Data ta làm tương tự như lớp Presentation. Chỉ khác thay vì chọn ứng dụng web, ta chọn Class library:

-

Sau khi add thành công 3 project trên ta được kết quả như hình dưới:- Mặc dù ta đã có 3 project trong Solution FormCustomer, nhưng chúng mới chỉ là 3 Project riêng lẻ, không liên với nhau. Ta tiến hành kết nối chúng với nhau bằng cách add references. Tôi sẽ ví dụ kết nối project Business với project Data. Các kết nối khác các bạn làm tương tự
- Chuột phải vào project Business, chọn Add References:- Trong Form References Manager mới hiện ra, các bạn chọn mục Projects ở khung bên trái, tiếp đó ở khung bên phải ta check vào solution cần kết nối tới. Nhấn OK.- Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý phần kết nối đến Database trong Project Data.- Add file SqlDataProvider.cs vào trong project Data. (Các bạn có thể lấy file này trong source code đính kèm của bài viết). Mình chỉ lưu ý các bạn để ý đến dòng sau:
Đây chính là chuỗi kết nối đến database.
- Trong project, tạo 1 class có tên CustomerInfo, khai báo các thuộc tính CusId, CusName, Email, Phone và phương thức CustomerIDataReader : 

- Tạo tiếp 1 class có tên là CustomerController.cs. Class này sẽ kế thừa từ class SqlDataProvider.cs
- Trong class CustomerController , ta sẽ viết các hàm hiển thị, thêm , sửa , xóa trực tiếp đến database. 
 
 
- Giờ ta tiếp tục thao tác bên project Business.- Add 1 class có tên CustomerBusiness.cs, trong class này ta sẽ viết các phương thức hiển thị , thêm, sửa , xóa bằng cách kết nối đến các phương thức hiển thị, thêm , sửa, xóa đã được định nghĩa trong class CustomerController.cs trong project Data.- Cuối cùng chúng ta làm việc trong project Presentation.- Điều đầu tiên chúng ta phải làm trong project này là viết chuỗi ConnectionString trong webConfig.
- Các bạn lưu ý thuộc tính name trong thẻ add phải viết giống hệt chuỗi ConnectionString trong class SqlDataProvider trong project Data.
- Add 1 webForm có tên Customer.aspx
- Viết hàm hiển thị danh sách khách hàng có trong table Customer. Ở đây, tôi dùng control GridView để hiển thị:
Kết quả:
- Tiếp theo, ta viết code Insert và Update khách hàng vào Database.- Thiết kế 1 form Insert(Update) như hình dưới:- Code:
- Code delete khách hàng:
Trên đây , tôi vừa dưới thiệu cho các bạn một bài demo hiển thị, thêm, sửa , xóa sử dụng mô hình 3 lớp trên 1 ứng dụng web.

Chúc các bạn thành công ! 
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

oki bạn
0 Lượt thích

chờ bài chia sẻ kế tiếp :)
0 Lượt thích

thanks bạn. đã  có bài mới rồi
0 Lượt thích

thanks nhé :D
0 Lượt thích

bài tiếp theo hướng dẫn tạo csdl đi bạn
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng