Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Những điều cần biết khi bắt đầu học ngôn ngữ lập trình Java

1547 Lượt xem 0 Bình luận 0 Lượt báo xấu
1- Giới thiệu 
History:
 • 15-06-2014: Write document (Eclipse 4.3)
 • 29-10-2014: Edit (Eclipse 4.3 ==> Eclipse 4.4)
2- Những gì cần để bắt đầu? 
Để bắt đầu lập trình với Java bạn cần 2 thứ
JDK (Java Deverlopment Kit)
 • JDK là một môi trường phát triển phần mềm sử dụng cho việc phát triển các ứng dụng Java. Nó bao gồm Java Runtime Environment (JRE), một bộ thông dịch/ tải java vào bộ nhớ (loader), một trình biên dịch (javac), một Archiver (jar), một bộ tạo tài liệu (javadoc) và các công cụ khác cần thiết trong phát triển Java.
IDE (Integrated Development Environment)
 • Một môi trường phát triển tích hợp (IDE) hoặc môi trường phát triển tương tác là một ứng dụng phần mềm cung cấp cơ sở vật chất toàn diện cho các lập trình viên máy tính cho phát triển phần mềm. Một IDE thường bao gồm một trình soạn thảo mã nguồn, xây dựng các công cụ tự động hóa và một trình gỡ lỗi. Hầu hết các IDEs hiện đại cung cấp tính năng hoàn thành mã thông minh.

  Một số IDE có một trình biên dịch, thông dịch, hoặc cả hai, chẳng hạn như Net Beans và Eclipse; những công cụ khác có thể không có, chẳng hạn như SharpDevelop và Lazarus. Ranh giới giữa một môi trường phát triển tích hợp và các bộ phận khác của môi trường phát triển phần mềm rộng lớn hơn là không được xác định rõ. Đôi khi một hệ thống kiểm soát phiên bản và các công cụ khác nhau được tích hợp để đơn giản hóa việc xây dựng một giao diện đồ họa. Nhiều IDE hiện đại cũng có một trình duyệt lớp, một trình duyệt đối tượng, và một sơ đồ hệ thống phân cấp lớp, để sử dụng trong phát triển phần mềm hướng đối tượng.
Với Java bạn có nhiều sự lựa chọn IDE, nó là cái để bạn lập trình viết code. Phổ biến và thông dụng nhất hiện nay là Eclipse và NetBeans
Trong tài liệu này, cũng như hầu hết các hướng dẫn trên o7planning chúng tôi sẽ sử dụng Eclipse.
3- Download và cài đặt JDK 
Mặc dù java đã có phiên bản 8, tuy nhiên tôi đề nghị bạn download phiên bản 7, bởi vì nó phù hợp với nhiều công cụ lập trình Java, Java8 quá mới để các công cụ lập trình có thể phù hợp với nó.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 


Bạn nên kiểm tra xem hệ điều hành của mình là 32bit hay 64bit để download bộ JDK phù hợp.
Sau khi download JDK bạn có thể cài đặt, ở đây tôi cài đặt vào:
 • D:/DevPrograms/Java
4- Download và cài đặt Eclipse 
 • Phiên bản hiện tại của Eclipse là 4.4 với tên gọi LUNA
Có rất nhiều các gói để bạn download, chúng chỉ khác nhau về các plugin có sẵn trong đó. Bạn nên download gói "Eclipse IDE for Java EE Developers". Trong quá trình lập trình đòi hỏi thêm các Plugin bạn có thể cài đặt mở rộng thêm.
Giải nén Eclipse bạn vừa download được vào một thư mục nào đó.Chẳng hạn:
 • D:/DevPrograms
Bước tiếp theo cấu hình để Eclipse sử dụng JDK mà bạn vừa cài đặt trước đó. Trong trường hợp máy tính của bạn cài đặt nhiều phiên bản JDK bước này sẽ chỉ định rõ phiên bản JDK mà Eclipse sẽ sử dụng. Trường hợp máy tính cài 1 phiên bản JDK bạn có thể bỏ qua bước này.
Thêm vào cấu hình:
-vm D:\DevPrograms\Java\jdk1.7.0_45\bin\javaw.exe
Chạy Eclipse:
Eclipse hiển thị lên một hộp chọn cho phép bạn chọn thư mục làm việc (Workspace)
 • F:\ECLIPSE_TUTORIAL\JAVACORE
Đây là hình ảnh Eclipse chạy lần đầu:
5- Tạo một project với Eclipse 
Tạo một Project
Trên Eclipse chọn
 
 • File/New/Project
HelloWorld
Hình ảnh project vừa được Eclipse tạo ra
6- Ví dụ đầu tiên 
Chúng ta tạo mởi một class có tên HelloWorld để in ra màn hình Console một dòng chữ "Hello World".
 • File/New/Class
Nhập vào các thông tin:
 • Package: org.o7planning.tutorial.javabasic.helloworld
 • Class Name: HelloWorld
Đây là hình ảnh Class vừa được tạo ra trên Eclipse
Sửa nội dung của class HelloWorld, mục tiêu in ra màn hình Console dòng chữ "Hello World".
 • HelloWorld.java
package org.o7planning.tutorial.javabasic.helloworld; public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello World"); } }
Chúng ta sẽ chạy class HelloWorld và xem dòng thông báo trên màn hình Console.
Trước hết phải đảm bảo là cửa sổ Console đã được mở. Trên Eclipse chọn:
 • Window/Show View/Console
   
Trong trường hợp không thấy Console hãy chọn:
 • Window/Show View/Other...
   
Nhấn phải chuột vào class HelloWorld chọn "Run As/Java Application".
Kết quả chạy class HelloWorld:
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng