Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

[TUT]Phần mở đầu: Tổng quan về Java EE và Java Web Application

Mấy hôm nay mình đi tìm tài liệu để học JavaEE nhg thấy rất hiếm. Tài liệu tiếng việt thì hầu như không có. Diễn đàn mình thì cũng không có gì luôn. Hôm qua tớ có đọc qua 2 tài liệu là JavaEE 6 Tutorial của Oracle và Java EE documents của Netbeans. Nhận xét của tớ là documents của Netbeans đơn giản và dễ học hơn. Nên tớ sẽ dịch documents này thành tut tiếng Việt để chia sẻ cho các bạn. 

Các bạn có thể vào đây để tham khảo bản tiếng Anh của 2 tài liệu nói trên:

The Java EE 6 Tutorial - Oracle (dành cho các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về J2EE, quyển sách này nói rất kỹ và rất hay, có link của bản PDF ở trong đấy luôn nhé)
http://download.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/

Java EE & Java Web Learning Trail - Netbeans Doc & Support (dành cho những người mới bắt đầu hướng dẫn step by step)
http://netbeans.org/kb/trails/java-ee.html

Note: vì mình cũng chỉ vừa học vừa viết bài nên chắc chắn sẽ có nhiều chỗ thiếu sót. Ai phát hiện ra thì hãy sửa lại cho mình nhé!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần mở đầu: Giới thiệu về Java EE và Java Web Application
Java Web Application:
Java Web Application tạo ra các trang web tương tác có chứa các loại markup language khác nhau (HTML, XML, .....) và các nội dung động. Nó bao gồm các thành phần như Java Server Pages (JSP), Servlet và JavaBeans để sửa đổi và lưu trữ tạm thời dữ liệu, tương tác với cơ sở dữ liệu (Database) và các dịch vụ web (Webservices) để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Vì cỏ rất nhiều công việc liên quan đến việt phát triển ứng dụng web có thể được lặp đi lặp lại hoặc yêu cầu một khối lượng lớn mã lệnh đã viết sẵn. Lúc đó web framework sẽ được áp dụng để giảm bớt các chi phí liên quan đến hoạt động chung. Ví du, có rất nhiều framework như JavaServer Faces, cung cấp các thư viện cho các trang template, quản lý session và các đoạn mã có thể được sử dụng lại. 

Java EE
Java EE (Enterprise Edition) là một nền tảng được sử dụng rộng rãi, chứa một tập hợp các công nghệ được phối hợp vào nhau, làm giảm đáng kể chi phí và độ phức tạp của việc phát triển, triển khai và quản lý các tầng làm việc, các ứng dụng máy chủ trung tâm. Java EE được xây dựng dựa trên nền tảng Java SE và cũng cấp thêm một tập các API (giao diện lập trình ứng dụng) để phát triển và hoạt động các ứng dụng phía máy chủ (Server-Side Applications) một cách mạnh mẽ, có khả năng mở rông, đáng tin cậy, di đông (portable) và bảo mật. 

Một số thành phần cơ bản của Java EE bao gồm:
  • Enterprise Java Beans (EJB): một thành phần kiến trúc của các ứng dụng server được quản lý, sử dụng để bao gói (encapsulate) các business logic của các ứng dụng. Công nghệ EJB cho phép phát triển nhanh chóng và đơn giản hóa các ứng dụng phân tán, các giao dịch an toàn và di động dựa trên công nghệ Java.
  • Java Persistence API (JPA): một framework cho pháp nhà phát triển quản lý dữ liệu bằng cách sử dụng ánh xạ đối tượng quan hệ (Object Relational Mapping - ORM) trong các dứng dụng được xây dựng trên nền tảng Java
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

thanks bài viết hữu ích
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng