Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Tài liệu Video học Asp.net MVC 4 - 5 Tiếng Việt

Hôm nay lang thang trên mạng tìm được một bộ video về Asp.Net MVC4 khá hay và đầy đủ. Thực sự thấy biết ơn tác giả bộ video này đã bỏ thời gian chia sẻ kiến thức đến mọi người...

Programming-ASP_NET-MVC-4-Book-Review.jpg


Bài 01: Giới thiệu cơ bản ASP.Net MVC and MVC 4 Framework 
Bài 02: Khám phá MVC Components và Map Routing
Bài 03: ASP.NET MVC 4 Web Page Design by HtmlHelper Extension classes
Bài 04: Thiết kế layout với View Content Page, Master Page và User Control Page
Bài 05: Chia sẻ dữ liệu giữa Controllers và Views Components
Bài 06: Enhance Data Viewing by Strong Type, View Type and HTML tags
Bài 07: Thao tác dữ liệu SQL Server với LINQ
Bài 08: Thao tác dữ liệu SQL Server với Entity Data Model
Bài 09: JavaScript và JQuery trong ASP.NET 4 MVC 4 
Bài 10: Client Validation Types cho ASP.NET 4 MVC 4 Application 
Bài 11: ASP.NET 4 MVC 4 AJAX và JQuery AJAX
Bài 12: Navigation, Upload, Download và Media cho ASP.NET MVC 4
Bài 13: Cấu hình bảo mật và triển khai site ASP.NET 4 MVC 4
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Bài 01: Giới thiệu cơ bản ASP.Net MVC and MVC 4 Framework

Bài 02: Khám phá MVC Components và Map Routing 

Bài 03: ASP.NET MVC 4 Web Page Design by HtmlHelper Extension

Bài 04: Thiết kế layout với View Content Page, Master Page và User Control Page

Bài 05: Chia sẻ dữ liệu giữa Controllers và Views Components

Bài 06: Enhance Data Viewing by Strong Type, View Type and HTML tags

Bài 07: Thao tác dữ liệu SQL Server với LINQ

Bài 08: Thao tác dữ liệu SQL Server với Entity Data Model

Bài 09: JavaScript và JQuery trong ASP.NET 4 MVC 4

Bài 10: Client Validation Types cho ASP.NET 4 MVC 4

Bài 11: ASP.NET 4 MVC 4 AJAX và JQuery AJAX

Bài 12: Navigation, Upload, Download và Media cho ASP.NET MVC 4

Bài 13: Cấu hình bảo mật và triển khai site ASP.NET 4 MVC 4

Chúc các bạn thành công!!!
3 Lượt thích

Mình ngâm cứu quyển ebooks này thấy rất hay và áp dụng đc vào dự án ASP.NET MVC 5 rất nhiều. Hy vọng sẽ giúp ích đc nhiều cho các bạn.

PRO ASP.NET MVC 5 (5TH EDITION)

+ By Adam Freeman
+ Pages 832
+ Year 2013
+ Publisher Apress
+ Language English
+ ISBN 978-1430265290
+ File Size 13.3 MB

zatmit.comPro-ASP-Net-MVC-5-Adam-Freeman-243x300.jpg

DESCRIPTION

The ASP.NET MVC 5 Framework is the latest evolution of Microsoft’s ASP.NET web platform. It provides a high-productivity programming model that promotes cleaner code architecture, test-driven development, and powerful extensibility, combined with all the benefits of ASP.NET.

TABLE OF CONTENTS

1. What’s The Big Idea
2. Your first MVC Application
3. The MVC Pattern
4. Essential Language Features
5. Working with Razor
6. Essential Tools for MVC
7. Sports Store: A Real Application
8. Sports Store: Navigation
9. Sports Store: Cart
10. Sports Store: Mobile
11. Sports Store: Admin
12. Sports Store: Security and Finishing Touches
13. Deployment
14. Overview of MVC5 Projects
15. URL Routing
16. Advanced Routing Features
17. Controllers and Actions
18. Filters
19. Controllers Extensibility
20. Views
21. Helper Methods
22. Templated Helper Methods
23. URL and Ajax Helper Meothods
24. Model Binding
25. Model Validation
26. Bundles
27. WebAPI and Single Page Applications

Download linkshttp://www.mediafire.com/download/yk5eirl8juwb4wn/Pro-ASP-Net-MVC-5-Adam-Freeman.rar
(Mật khẩu giải nén: hoidapit.com.vn )
1 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng