Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Khắc phục lỗi-Failed to retrieve data for this request-916-The server principal "Login Name" is not able to access the database "database name" under the current security context

2161 Lượt xem 2 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Bạn nào xem giúp mình lỗi này với, mình muốn sao lưu database ra thành file *.sql
Mình thực hiện các bước như sau:
-> Right Click vào Database -> Tarks -> Generate Script … -> Chọn các thành phần cần sao lưu ra như: Table, Store Procedure, Schema, User -> khi chạy được khoảng 80% thì xuất hiện thông báo lỗi như sau:
 
LOI-KO-GENERATE-DUOC-DATABASE.png

Mong sớm nhận đc sự hỗ trợ từ các bạn trên cộng đồng hoidapit :))

 

Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Mình thấy bài viết này trên cộng đồng it nước ngoài nên chia sẻ lại cho bạn cách khắc phục, bạn làm theo các bước là okie, chịu khó dịch TA chút nhé :)))

Problem
(SSMS), with limited permissions, you do not see any user databases or receive Error 916 when expanding the database list from Object Explorer. The error message is "The server principal "Login Name" is not able to access the database "database name" under the current security context. (Microsoft SQL Server, Error: 916)." In this tip I will explain the root cause of this issue and how to fix it.

Solution
You can experience Error 916 when you connect to SQL Server using...

IMG

Reasons for SQL Server Error 916
Here are some possible reasons for SQL Server Error 916:

 
  • A login does not have permission to view data of a column selected in the header
  • A database is offline and/or its collation is NULL
  • Multiple databases with different collations are on the instance and SSMS is unable to retrieve the collation because a database is configured to auto-close
Reproduce and Correct SQL Server Error 916
Step 1: Connect the SQL Server using SSMS.

IMG

Step 2: Click on Object Explorer Details option from the View Menu or press F7.

IMG
Step 3: Double click on the Databases folder.

IMG
Step 4: In the image below you can see there are multiple columns like Name, Policy Health State, Collation, Data Created, Last Backup Date, Size (MB), Data Space Used (KB), Index Space Used (KB), etc. in the column header, but no user defined databases are being displayed.

IMG
Step 5: Before fixing the error, let's see if we can find the root cause of the issue. To do so I connected SQL Server again with SSMS using the SA account and found that the collation is NULL for two user defined databases as shown below.

IMG
Step 6: To resolve the issue above, right click on column header in the Object Explorer Details window and un-check all of the optional columns. Next click the refresh icon and you should see your databases. In most cases just by unchecking the COLLATION option will fix the issue.

IMG
Step 7: I have unchecked the columns and you can see the databases in the Object Explorer Details window as shown below.

IMG

Chúc bạn thành công!!!
2 Lượt thích

thank-you.png
 

 

1 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng