Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Hướng dẫn sử dụng hàm INDIRECT trong Excel 2007-2010

Trả về một tham chiếu từ chuỗi ký tự. Tham chiếu được trả về ngay tức thời để hiển thị nội dung của chúng. Cũng có thể dùng hàm INDIRECT khi muốn thay đổi tham chiếu tới một ô bên trong một công thức mà không cần thay đổi công thức đó.

Cú pháp
                 =INDIRECT(ref_text [, a1])

+ ref_text là tham chiếu tới một ô (có thể là dạng A1 hoặc dạng R1C1), là tên định nghĩa của một tham chiếu, hoặc là một tham chiếu dạng chuỗi.

+ Nếu ref_text không hợp lệ, INDIRECT() sẽ báo lỗi #REF!

+ Nếu ref_text chứa tham chiếu đến một bảng tính khác thì bảng tính này phải đang mở, nếu không, INDIRECT() cũng báo lỗi #REF!

+ a1 là giá trị logic xác định dạng tham chiếu bên trong ref_text
--> a1 = TRUE (hoặc là 1, hoặc không nhập) là kiểu tham chiếu A1 
--> a1 = FALSE (hoặc là 2) là kiểu tham chiếu R1C1
Ví dụ:
INDIRECT.jpg

Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Các bạn để ý nhé.
Nếu B4 chỉ là số 10, thì INDIRECT() sẽ báo lỗi #REF!
Nhưng do tôi đã đặt tên cho B4 là George (tức là nội dung của A4) nên không bị lỗi :))
1 Lượt thích

Ở dạng đơn giản nhất, hàm INDIRECT cho phép ghi địa chỉ của 1 ô vào ô khác, và lấy dữ liệu từ ô đầu tiên bằn cách tham chiếu đến ô thứ 2. Ví dụ: nếu ô C2 chứa giá trị 3, A1 chứa giá trị “C2″, tại ô D5 nhập =INDIRECT(A1) sẽ trả về giá trị 3 (giá trị chứa trong ô C2).
Sức mạnh thực sự của hàm INDIRECT ở chỗ nó có thể biến chuỗi bất kỳ thành 1 tham chiếu.
Ví dụ:
excel-indirect-function.png

1 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng