Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Loại bỏ khoảng trắng và dấu trong chuỗi trên .Net C#

Đôi lúc chúng ta cần phải loại bỏ khoảng trắng và dấu trong một chuỗi và thay thế bằng các ký tự như "-", "_"... Thực hiện điều này để làm gì? đây là vấn đề thường gặp đối với các bạn lập trình web nói chung và lập trình web ASP.Net MVC nói riêng để tạo nên các URL thân thiện (friendly URL) với SEO... Và còn nhiều lợi ích khác nữa.

Thực hiện điều này bằng cách nào?

Đây là một trong số những cách để loại bỏ khoảng trắng và bỏ dấu câu trong chuỗi trên C#, sau đó chuyển khoảng trắng thành "-", áp dụng cho lập trình winform, web forrm , ASP.Net, ASP.Net MVC...

#region[xoa khoang trang va dau cau]
public static string ConvertToUnSign(string text)
{
     //Duyệt qua từng phần tử mảng, chuyển các ký tự thường và đặc biệt từ có dấu thành không dấu (tương ứng với bảng mã ASCII)
     for (int i = 33; i < 48; i++)
     {
          text = text.Replace(((char)i).ToString(), "");
     }
 
     for (int i = 58; i < 65; i++)
     {
          text = text.Replace(((char)i).ToString(), "");
     }
 
     for (int i = 91; i < 97; i++)
     {
          text = text.Replace(((char)i).ToString(), "");
     }
 
     for (int i = 123; i < 127; i++)
     {
          text = text.Replace(((char)i).ToString(), "");
     }
 
     text = text.Replace(" ", "-"); //Chuyển khoảng trắng giữa các từ trong chuỗi thành "-"
 
     var regex = new Regex(@"\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");
 
     string strFormD = text.Normalize(NormalizationForm.FormD);
 
     return regex.Replace(strFormD, String.Empty).Replace('\u0111', 'd').Replace('\u0110', 'D');
}
 
#endregion

Có thể còn nhiều cách viết khác nữa, nếu bạn nào có cách viết hay và đơn giản hơn, vui lòng comment để mọi người cùng học hỏi
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng