Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Ứng dụng Search autocomplete giống Google trong Asp.net

304 Lượt xem 8 Bình luận 1 Lượt báo xấu
Giới thiệu về ứng dụng : hầu hết nhiều website thực hiện tìm kiếm theo truy vấn “like” trong database như sau:select * from book where bookName like '%all keywords come from user interface%'Tuy nhiên, điều này sẽ rất khó khăn nếu như chúng ta làm với một hệ thống có nhiều hàng trong mộtdatabase lớn. Và bài viết này cũng sẽ chỉ làm trên một bộ dữ liệu nhỏ, để nhằm mục đích mô phỏng cách hoạt động của nó trong .Net ra làm sao.Ta sẽ ví dụ tìm kiếm Name trong bảng Product trong database được kèm theo ở cuối bài viết này.Cài đặt AJAX Control Toolkit cho Visual (các bạn có thể down AJAX Control Toolkit tại : ĐâyChuột phải vào toolbox chọn Choose Items…
thuctapcungdoanhnghiep-search-autocomplete-asp_net-1.jpg
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Browse đến file AjaxControlToolkit.dll


thuctapcungdoanhnghiep-search-autocomplete-asp_net-2.jpg
0 Lượt thích

Sau khi add vào ta có 1 loạt các control được thêm mới vào:
thuctapcungdoanhnghiep-search-autocomplete-asp_net-3.jpg0 Lượt thích

Tạo một cái giao diện như hình dưới đây
thuctapcungdoanhnghiep-search-autocomplete-asp_net-4.jpg0 Lượt thích

Kéo control CalendarExtender vào và thiết lập các thuộc tính cơ bản cho nó:
thuctapcungdoanhnghiep-search-autocomplete-asp_net-5.jpg0 Lượt thích

Trong đó:
- TargetControlID : điền Id của textbox search.- ServicePath: file webService liên kết đến database- ServiceMethod: Tên Method cần lấy trong web service.Tạo một file Search.asmx và viết một phương thức lấy ra trường Name như sau:
thuctapcungdoanhnghiep-search-autocomplete-asp_net-6.jpg0 Lượt thích

cuối cùng còn thêm hàm sử lý sự kiện click button Search
thuctapcungdoanhnghiep-search-autocomplete-asp_net-7.jpg

0 Lượt thích

Kết quả:
thuctapcungdoanhnghiep-search-autocomplete-asp_net-8.jpg0 Lượt thích

Kết quả:
thuctapcungdoanhnghiep-search-autocomplete-asp_net-9.jpg0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng