Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Hỏi về prototype trong nodejs

769 Lượt xem 1 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Theo như mình thấy thì : Bổ sung thuộc tính gender và phương thức showGender vào đối tượng Person như ví dụ sau:
<php>// Tạo đối tượng
function Person(){

}

// Bổ sung thông tin
Person.prototype.gender = "";
Person.prototype.showGender = function(){
document.write(this.gender);
};

// Sử dụng
var cuong = new Person();
cuong.gender = "Nam";
cuong.showGender();
Vậy tại sao ko bổ sung luôn vào lúc khai báo mà lại dùng prototype làm gì vậy ạ, mọi người giải thích giúp mình với

  •  
  • list item</php>
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Với ES5, javascript không có khái niểm class. Thay vào đó javascript prototype cho phép chúng ta implement OOP (Object Oriented Programing). Khi muốn định nghĩa một class (prototype based) như là parent class thì ta dùng prototype
vdu:
var Person = function(name) {
this.name = name;
this.canTalk = true;
};

Person.prototype.greet = function() {
if (this.canTalk) {
console.log('Hi, I am ' + this.name);
}
};

var Employee = function(name, title) {
Person.call(this, name);
this.title = title;
};

Employee.prototype = Object.create(Person.prototype);
Employee.prototype.constructor = Employee;

Employee.prototype.greet = function() {
if (this.canTalk) {
console.log('Hi, I am ' + this.name + ', the ' + this.title);
}
};

var Customer = function(name) {
Person.call(this, name);
};

Customer.prototype = Object.create(Person.prototype);
Customer.prototype.constructor = Customer;

Customer, Employee kế thừa từ Person. những đối tượng được tạo ra từ Customer, Employee sẽ có các phương thức và thuộc tính của Person.

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/JavaScript/Inheritance_and_the_prototype_chain

0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng