Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Thay đổi size của textView trong collapsing toolbar android ?

644 Lượt xem 4 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Mình đang sử dụng CollapsingToolbarLayout trong android.
Đoạn code sau để hiển thị title : 
collapsingToolbar = (CollapsingToolbarLayout) findViewById(R.id.collapsing_toolbar);
collapsingToolbar.setTitle("Đây là ví dụ về colapsing ");
Tuy nhiên do text quá dài nên nó sẽ không được hiển thị đầy đủ trên toolbar.Làm như thế nào để có thể hiển thị đầy đủ text như mình mong muốn ?
 
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

+ Đầu tiên bạn cần định nghĩa lại text style trong styles.xml
<style name="TextAppearance.MyApp.Title.Collapsed" parent="android:TextAppearance">
  <item name="android:textColor">@android:color/white</item>
  <item name="android:textSize">11sp</item>
</style>

<style name="TextAppearance.MyApp.Title.Expanded" parent="android:TextAppearance">
  <item name="android:textColor">@android:color/white</item>
  <item name="android:textSize">14sp</item>
</style>
-->Lưu ý bạn cần thay đổi tên các thẻ name và giá trị tương ứng sao cho phù hợp với app của mình.

+ Tiếp theo trong flie XML
<android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  .
  .
  .
  app:collapsedTitleTextAppearance="@style/TextAppearance.MyApp.Title.Collapsed"
  app:expandedTitleTextAppearance="@style/TextAppearance.MyApp.Title.Expanded"

/>
+ Cuối cùng là thay đổi code của bạn
collapsingToolbar.setCollapsedTitleTextAppearance(R.style.TextAppearance_MyApp_Title_Collapsed);
collapsingToolbar.setExpandedTitleTextAppearance(R.style.TextAppearance_MyApp_Title_Expanded);
6 Lượt thích

Mình cũng đang mắc ở phần này. Cảm ơn bạn đã giúp 👄
4 Lượt thích

Bạn cần phải gọi hàm setSupportActionBar() ở trên Toolbar và gọi tiếp setCustomView trên action bar và sau đó dùng textView đã cấu hình để có thể hiển thị nhiều dòng.
Thân ái và quyết thắng !
4 Lượt thích

Cảm ơn mọi người nhé ^.^
3 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng