Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Thắc măc về Regex trong asp.net

314 Lượt xem 1 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Mình có đoạn code sau:
Regex regex = new Regex("\\d");

Bây giờ mình muốn chuỗi nhập vào phải là số, mình dùng đoạn code sau để check:
Response.Write(regex.IsMatch("ab1c"));

Tại sao kết quả lại là True trong khi chuỗi được kiểm tra có chứa ký tự.
Mong mọi người giúp đở.
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Regex trên match 1 ký tự số (digit). Muốn match 1 chuỗi toàn số thì regex nên là "^\\d+$".

Bạn có thể  tham khảo tại đây:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/regular-expression-language-quick-reference
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng