Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

[ ? ] Lưu hình những thứ đã vẽ bằng đối tượng graphic thành bitmap

502 Lượt xem 1 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Chào mọi người! 
Mình có một vấn đề như sau :
 
Graphics g;
g = pucturebox.CreateGraphics(); // tạo đối tượng graphic từ Picturebox
...
g.Draw..vẽ một số thứ; // nó sẽ hiện lên Picturebox như vẽ hình hay đường thẳng gì đó..
...

Có cách nào lưu những thứ đã vẽ trên picturebox thành hình ảnh(bitmap,jpg) mà không dùng g = Graphics.FromImage(bitmap);
 
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Hình như là dùng pictureBox.CreateGraphics thì không lưu được, mình thử rồi, 
để lưu được thì code vẽ phải nằm trong sự kiện Paint(object sender, PaintEventArgs e) và phải dùng e.Graphics để vẽ
code lưu ảnh của mình như sau
Bitmap bmp = new Bitmap(pictureBox1.ClientSize.Width, pictureBox1.ClientSize.Height);
pictureBox1.DrawToBitmap(bmp, pictureBox1.ClientRectangle);
bmp.Save("C://pbgrp2.jpeg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
 
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng