Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Ai giúp mình chuyển lệnh SQL này sang LINQ với

968 Lượt xem 2 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Mình có câu lệnh SQL thê này: "SELECT *,Cast(0 as bit) as IsCheck FROM KHACHHANG". thì vào LINQ mình khai báo IsCheck thế nào za các bạn. db.KHACHHANGs.Select(p=> new { ......... }).ToList(). Ai biết chỉ giúp mình với.
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

List<Person> list = new List<Person>();
            var _result = (from a in list select new { fulName = a.Name, a.Age, Alias_name = a.property }).ToList();
Alias_name = a.property

Chắc cách này đúng với yêu cầu của bạn. Bạn tự chuyển theo code của mình nhé.
1 Lượt thích

Ok . Thank 
 
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng