Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

[ Hỏi ] - JQUERY - Cách để chèn các thuộc tính vào trong 1 thẻ bất kì dùng Jquery ???

258 Lượt xem 2 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Ví dụ mình có code sau:
Code:
<div id="test">Đây là div mình cần ví dụ</div>
<a onclick="thay_doi();">Nút nhấn sự kiện</a>
Bây giờ mình muốn khi nhấn vào a chạy hàm thay_doi() thì div trên nó thành như vầy:

Code:
<div id="test" onclick="ham_khac();">Đây là div mình cần ví dụ</div>
<a onclick="thay_doi();">Nút nhấn sự kiện</a>
thì div cũ nó chèn thêm đoạn onclick="ham_khac();"
vào trong div id test ???

 chẳng hiểu tiếng anh lắm nên mình chịu khoản tự học này @@
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Bạn có thể sử dụng từ khóa: jquery attr để search 
Code:
<element>.attr('onclick', 'ham_khac();');
Bạn thử xem ok không 😸
0 Lượt thích

Yeah mình làm được rùi. Cảm ơn bạn nhiều
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng