Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Đọc file tiếng việt trong C++

390 Lượt xem 5 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Mình muốn đọc và ghi file tiếng việt trong C++. không biết có cách nào để thực hiện k nhỉ ?
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Bạn thử vào xem: http://bfy.tw/DSaJ
0 Lượt thích

Nếu bạn muốn đọc file bất kì thì phải có phương pháp kiểm tra encoding của file đó.
Tham khảo kiểm tra encoding:
https://github.com/AutoIt/text-encoding-detect
Nếu bạn muốn test cả những bảng mã cp1252-based như VNI, TCVN3, v.v. thì phải viết thêm test vào repo trên.
0 Lượt thích

Chào bạn. Mình đang gặp 1 vấn đề là như này: khi mình đọc file tiếng việt thì gặp ký tự xuống dòng là bị lỗi. từ ký tự đó trở đi và in ra ký tự tiếng gì gì đó. mình có dùng wchar nhưng không biết đã dùng đúng chưa. bạn có thể xem qua code cho mình được không?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <wchar.h>


int main()
{

	FILE * r = fopen("read.txt", "rt");
	FILE * w = fopen("write.txt", "wt");
	int i;


	if (!r)
	{
		wprintf(L"ERROR: Cannot open file\n");
		system("pause");
		return 0;
		
	}
	int m = -1;
	while (!feof(r))
	{
		wchar_t x;
		fwscanf(r, L"%c", &x);
		m++;
	}
	rewind(r);
	printf("m=%d\n", m);
	wchar_t *a = (wchar_t *)malloc(m * sizeof(wchar_t));
	for (i = 0; i<m; i++)
	{
		fwscanf(r, L"%c", &a[i]);
	}
	for (i = 0; i < m; i++)
	{
		fwprintf(w,L"%c", a[i]);
	}

	system("pause");
	fclose(r);
	fclose(w);
}


 
0 Lượt thích

Cho mình xin phiên bản ngắn gọn của file txt, không có bộ input của bạn thì có thượng đế mới biết lỗi ở đâu.
0 Lượt thích

Cảm ơn bạn nhiều mấy rài đang viết code trên C mà cũng không làm được mà lười hỏi nhờ bác mà tui có kiến thức!
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng