Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Lập trình C/C++

413 Lượt xem 2 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Cho 2 số nguyên dương, sử dụng C/C++ không dùng if else, switch case hay toán tử so sánh ? (kiểu như number1 > number2 ? number1 : number2). Code được viết trên một dòng, kết thúc ở dấu ; đầu tiên.
Input:
     5
     6
Output:
     6
Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Bạn dùng hàm max(a,b) nhé. Trong thư viện stdlib.h có hỗ trợ hàm này.
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng