Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Bài tập với chuỗi

472 Lượt xem 5 Bình luận 0 Lượt báo xấu

Mình có bài tập là in ra tổng số kí tự của từng từ trong chuỗi, và từ đó. Thầy mình bắt viết theo driver của thầy nên mình tìm hoài không ra cách. Thầy mình yêu cầu dùng getchar() và ungetc(). Mình không biết làm sao để con trỏ giữ lại vị trí trong vòng lặp.
Code mình cần viết sẽ nằm trong getword(char *w).

trickier	to		master
p0 sẽ in ra:
n=8, s=[trickier] 
n=2, s=[to]
n=6, s=[master]
n=0, s=[]    trả lại 0 và mảng rỗng nếu là dấu xuống dòng
n=-1, s=[]   nếu gặp EOF thì trả lại -1 và mảng rỗng

Mình
Driver p0.c: 

> #include "getword.h"

> int main()

> {
> int c;
> char s[STORAGE];

> for( ; ; ) {
>     (void) printf("n=%d, s=[%s]\n", c = getword(s), s);
>     if (c == -1) break;
>     }
> }

Header getword.h:

> #include <stdio.h>
> #include <string.h>
> #include <strings.h>

> #define STORAGE 255

> int getword(char *w);
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Cái này là cài đặt hàm strtok :v... nếu không có hai hàm hoạt động trên stream. Cái này hơi kì kì, vậy input là từ đâu?
0 Lượt thích

mình nghĩ input là mảng char s. Thầy mình bắt xài getch() với ungetch() nên mình không hiểu làm sao để trả về giá trị của mảng s trong hàm getword.
0 Lượt thích

Lên hỏi lại thầy. Quyền lợi của bạn mà.
0 Lượt thích

Bạn viết một hàm lấy ký tự dùng getchar gán vào mảng 1 s rồi dùng mảng đó.
0 Lượt thích

Cảm ơn bạn. Nhưng làm sao để mình lưu lại vị trí con trỏ. Vì driver sẽ lặp lại nhiều lần chứ không trả về 1 lần chạy duy nhất.
Bạn cho mình hỏi nếu mình dùng delimiter (0 byte) thì làm cách nào để chèn vào chuỗi đó.

0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng