Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Tại sao Python được chọn là ngôn ngữ đầu tiên để học?

275 Lượt xem 8 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Mình đang có ý định học lập trình cơ bản, mình thấy trên các trang nước ngoài người ta khuyên học Python trước tiên, nhưng mình có đọc qua một số tài liệu và tutorial về Python thì thấy ngôn ngữ này có cú pháp rất khác với đa số ngôn ngữ hiện nay (Java,C#,PHP đều có cú pháp giống C), hơn nữa sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì mình thấy Python có rất nhiều hàm mang tính chất "ăn sẵn", quá nhiều hàm, thư viện có sẵn. Ko hiểu sao nhiều người lại khuyên học Python nhỉ, nhiều hàm ăn sẵn có thể giúp lập trình dễ thở hơn nhưng như vậy thì làm sao hiểu được những thứ cơ bản của lập trình ?
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

@Hiếu: hơn nữa sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì mình thấy Python có rất nhiều hàm mang tính chất "ăn sẵn",
Cụ thể là hàm nào?
@Hiếu: nhiều hàm ăn sẵn có thể giúp lập trình dễ thở hơn nhưng như vậy thì làm sao hiểu được những thứ cơ bản của lập trình ?
Như thế nào là "ăn sẵn", bạn có thể dùng assembly code để printf thay vì dùng hàm printf của C mà. C làm sẵn hàm printf rồi. Theo quan điểm của bạn thì nếu bạn sử dụng C sẽ không hiểu cơ bản của lập trình đâu.
Bonus hello world của ASM
; hello.asm a first program for nasm for Linux, Intel, gcc
;
; assemble:	nasm -f elf -l hello.lst hello.asm
; link:		gcc -o hello hello.o
; run:	    hello 
; output is:	Hello World 

	SECTION .data		; data section
msg:	db "Hello World",10	; the string to print, 10=cr
len:	equ $-msg		; "$" means "here"
				; len is a value, not an address

	SECTION .text		; code section
    global main		; make label available to linker 
main:				; standard gcc entry point
	
	mov	edx,len		; arg3, length of string to print
	mov	ecx,msg		; arg2, pointer to string
	mov	ebx,1		; arg1, where to write, screen
	mov	eax,4		; write sysout command to int 80 hex
	int	0x80		; interrupt 80 hex, call kernel
	
	mov	ebx,0		; exit code, 0=normal
	mov	eax,1		; exit command to kernel
	int	0x80		; interrupt 80 hex, call kernel
 
0 Lượt thích

ví dụ trong List a ạ, có thể dùng sort() để sắp xếp luôn, trong khi các ngôn ngữ như C thì phải thực hiện hoán đổi vị trí các phần tử một cách thủ công
0 Lượt thích

Thích thì bạn có thể tự viết mà, Java , C# cũng có hàm sort thôi
0 Lượt thích

@Hiếu: "trong khi các ngôn ngữ như C thì phải thực hiện hoán đổi vị trí các phần tử một cách thủ công"
Tại em thích thủ công thôi chứ c có hàm qsort mà?
-  Hàm qsort thực hiện thuật giải QuickSort cho C Mô tả hàm thư viện trong C dùng sắp xếp một mảng được khai báo như sau: void qsort(void *base, size_t nitems, size_t size, int (*compar)(const void *, const void*)) Đối số base -- Con trỏ trỏ đến đầu mảng cần sắp xếp. nitems -- Số phần tử cần được sắp size -- Kích cỡ từng phần tử trên mảng. compar -- Hàm so sánh giữa 2 phần tử Hàm không có giá trị trả về Ví dụ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int values[] = {4,7,2,8,1,6,…
0 Lượt thích

@Hiếu: Python có rất nhiều hàm mang tính chất "ăn sẵn", quá nhiều hàm, thư viện có sẵn
Nói thế thì mình khuyên bạn học Pascal thôi nhé.
C cũng có hàm mang tính chất "ăn sẵn" đấy, như anh Quang có nói!
0 Lượt thích

Ăn sẵn có vẻ xấu xa nhỉ
0 Lượt thích

Bạn có thể "tự nấu" không ai cấm, cười chê
Đến khi bị "cơm hư" thì hãy tự trách bản thân.
Mình thấy khá nhiều bạn mới học lập trình (học được < 1 năm) đều thích tự làm thay vì sử dụng thư viện bên ngoài, thậm chí cả hàm trong SDK cũng không xài, tự làm luôn. Đến khi lỗi thì trách abc xyz
Những người làm ngôn ngữ, SDK làm những hàm đó để người phát triển tiết kiệm thời gian hơn, suy nghĩ ra cách giải quyết bài toán, phần mềm, chức năng nhanh hơn

@Hiếu:
nhiều hàm ăn sẵn có thể giúp lập trình dễ thở hơn nhưng như vậy thì làm sao hiểu được những thứ cơ bản của lập trình ?
Cơ bản về lập trình?
Đâu cần phải nói mấy hàm trong Python hay C#, Java là "ăn sẵn". Học lập trình là học tư duy, cách giải quyết một bài toán mang tính rộng lớn hơn như một dự án phần mềm có hàng trăm chức năng. Bạn biết vận dụng mấy hàm, đối tượng "ăn sẵn" đó để viết app, đó là tư duy lập trình
 
0 Lượt thích

Vào dự án cho mấy bạn newbie < 1 năm học lập trình "ngồi nấu cơm" thay vì xài "đồ ăn sẵn" xem "cơm" có hư không
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng