Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

  1. Hỏi đáp IT
  2. Hỏi nhanh

Lỗi Invalid int: “” trong Android

245 Lượt xem 3 Bình luận 0 Lượt báo xấu

App của em bị crash, sau khi đọc logcat với debug thì em phát hiện ra nguyên nhân là do câu lênh này:intent.putExtra("sdt",Integer.parseInt(edtSodienthoai.getText().toString()));

logcat ghi là Caused by: java.lang.NumberFormatException: Invalid int: ""
em không thể hiểu câu lệnh này bị lỗi gì, mọi nguoi xem giúp em với

Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

edtSodienthoai.getText().toString()
Trong trường hợp này trả về một chuỗi "" nên parse int không được.
0 Lượt thích

Bạn kiểm tra xem bạn có nhập vào 1 xâu trắng hay không, tốt nhất là đặt 1 exception để kiểm tra.
0 Lượt thích

Cảm ơn các bạn rất nhiều , mình đã tìm ra lỗi rồi, là do mình đặt sai vị trí hàm Gettext() nên nó luôn lấy ra giá trị ""
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng