Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Truyền giá trị dropdownlist vào controller trong asp.net MVC

253 Lượt xem 6 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Mọi người cho e hỏi làm sao để truyền được Dropdownlist vào controller để xử lí dữ liệu được chọn 
mình có đoạn hiển thị sau:
 @Html.DropDownList("dropdownlistDay", new List<SelectListItem>
    {
     new SelectListItem {Text = "Check In", Value = "1"},
     new SelectListItem {Text = "Check Out", Value = "2"},
    }, "--- Select ---", new { style = "width:250px ; margin-left:12px;height:30px" })
<button type="submit" class="btn btn-primary">Filter</button>
Controler :mình có Action Index để xử lí mình truyền checkin1,checkin2,SearchString từ VIew lên thì được nhưng chọn là Dropdownlist thì k
public ActionResult Index(string checkin1, string checkin2,DropDownList dropdownlistDay, string SearchString, int page = 1, int pageSize = 10)
  {
    var dao = new CustomerDao();
        var model = dao.ListALlPaging(SearchString, page, pageSize,checkin1,checkin2,dropdownlistDay.SelectedValue);
    ViewBag.searchString = SearchString;   
    return View(model);

  }
Thank!
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Bạn đổi thành kiểu int xem. Không phải kiểu DropDownList
0 Lượt thích

mình đổi thành string cũng được bạn à
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
0 Lượt thích

Thế thành string là được à bạn? Bạn thử để int thì sao?
0 Lượt thích

Uh để mình thử nhưng chắc là được vì khi debug thì chỗ string nhận giá trị là 1 và value của cái Item 
0 Lượt thích

bạn ơi, sao mình khai báo kiểu string thì dropdownlistDay.SelectedValue nó không hiểu SelectedValue vậy?
bên View có cần khai báo post form gì nữa không?
0 Lượt thích

MVC sao khai báo .SelectValue như webform được bạn?bạn tham khảo từ khóa FormCollection in MVC nhé
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng