Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Liên kết đơn lồng trong 1 liên kết đơn khác (đọc từ file)

324 Lượt xem 7 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Nhờ các bạn giúp mình giải quyết vấn đề này với...
void open_file_sv(char *txt)
{
	char file[10];
	printf("cap nhat file diem cua tung sinh vien ");
	gets(file);

	ds fmh;//ds toàn bộ cái file
	mon_null(fmh);//gán null
	open_file_mh(fmh,file);//có ds null > add tail > ra khỏi hàm đã có 1 ds mh của các sinh viên (toàn bộ file)
	
	FILE *o=fopen(txt,"r");

	list lsv;	//khai báo 1 list sv có 2 thành phần
	list_null(lsv);	//list sv rỗng.

	int n;
	char c;
	fscanf(o,"%d",&n);		fscanf(o,"%c",&c);
	printf("	Ma		  Ho    Ten   Ns\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		sv a;
		fgets(a.ma,12,o);	a.ma[strlen(a.ma)-1]=NULL;
		fgets(a.ho,22,o);	a.ho[strlen(a.ho)-1]=NULL;
		fgets(a.ten,12,o);	a.ten[strlen(a.ten)-1]=NULL;
		fscanf(o,"%d",&a.ns);	fscanf(o,"%c",&c);	

		mon_null(a.mh);//khởi tạo

		node *p=taosv(a);
		add_tail(lsv,p);
		xuat_sv(p);
		printf("  MaM				 TenM  DTL  DGK  DCK  STC\n");

		mh_sv(fmh,a.mh);
	}
	/*xuat_dssv(lsv);*/

	fclose(o);
}
mình đã có 1 list file toàn bộ sv và 1 list file toàn bộ các môn học giờ mình muốn từ file môn học đó lấy ra n môn và gán cho sv thứ 1,2,3,4,... thì phải làm sao ?
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Ý bạn là như thế nào?
0 Lượt thích

đây là lk đơn của 1 ds sv
struct sv
{
int stt;
char ma[11];
char ho[21];
char ten[11];
int ns;
ds mh;//danh sách (info điểm) từ đầu đến cuối của các môn học mà sv này theo học
};
cái ds mh là 1 liên kết đơn bao gồm các môn mà sv đó đang theo học (tất cả nhập từ file chỉ dùng 2 file duy nhất đã đc xếp theo thứ tự mà sv đó đã theo học ) >> 1 file nhập vào thông tin sv 1 file cập nhật thông tin các mh mà sv đó đang học.
VD: 1 file MH gồm 10 môn trong đó 3 môn đầu là của sv thứ 1 4 môn sau của sv thứ 2 và 3 môn còn lại của sv thứ 3, mình đã có 1 danh sách liên kết đơn gồm 10 môn học rồi giờ mình ko biết làm sao cắt nó ra rồi truyền nó vào cái ds mh đấy
p/s:bài nếu cho dùng ko giới hạn file txt thì rất dễ nhưng chỉ cho dùng 1 file để nhập mh thì mình ko biết.
0 Lượt thích

Cho mình demo 2 file txt được không, nói thế này phức tạp quá.
0 Lượt thích

file text ấy hả hay cái hàm ?
0 Lượt thích

Mình nói rõ rồi mà, 2 file text.
0 Lượt thích

7
521332
toan cao cap A1
5.2
6.2
4.6
3
213213
cau truc du lieu va giai thuat
7.8
8.6
6.8
3
123123
an toan lao dong
6.7
0
7.6
2
512312
tu tuong ho chi minh
5.6
7.6
9.5
3
667655
phap luat dai cuong
6.5
0
7.5
2
666666
vat li dai cuong
4.5
6.6
3.2
3
111232
xac xuat va thong ke
6.2
7.2
3.1
3
file MH con nhiều lắm post tầm 7 môn thôi
0 Lượt thích

Bạn giải thích từng dòng được không?
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng