Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Nhờ mọi người chỉ dẫn viết hàm xuất

305 Lượt xem 24 Bình luận 0 Lượt báo xấu
Mọi người ơi chỉ mình cách viết hàm xuất đi, cái hàm xuất này mình chép từ 1 đứa bạn nhưng khi mình gõ thì nó báo lỗi
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void nhap( float &a, float &b);
int tinh( float a, float b, float &x);
void xuat( float x);
void main()
{
	float a,b,x;
	nhap(a,b);
  	tinh(a,b,x);
	xuat(x);
	getch();
}
void nhap( float &a, float &b)
{
	printf("nhap a va b");
	scanf("%f%f",&a,&b);
}
int 

tinh( float a, float b, float &x)
{
	if(a==0)
		if(b==0)
			return (2);
		else 
			return (0);
	else 
		x=-b/a;

}
void xuat(int tinh, float x)
{

	if( tinh==1)
		printf(" phuong trinh vo so nghiem");
	else if( tinh==0)
		printf(" phuong trinh vo nghiem");
	else 
		printf(" nghiem cua phuong trinh la%.2f.\n",x);

}
 
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Bạn muốn xuất cái gì?
0 Lượt thích

xuất mấy cái "phuong trinh vo nghiem", " phuong trinh vo so nghiem"," nghiem cua phuong trinh la,"
0 Lượt thích

Thì bạn phải theo điều kiện của a, b, c để in, như vậy không cần phải viết hàm riêng đâu.
if (delta == 0) {
  x = b / (2 *a);
  printf('có 1 nghiệm x = %f', x);
}
...
 
0 Lượt thích

không được bạn ơi thầy mình yêu câu là phải viết hàm riêng nhưng đến hàm xuất mình không biết viết code ntn để nó xuất ra theo điều kiện hết
0 Lượt thích

Bạn viết hàm tính và hàm xuất giống hệt nhau, ai làm gì được bạn nào?
0 Lượt thích

ý bạn nói là gộp hàm tính và hàm xuất lại với nhau hả
0 Lượt thích

Đúng rồi, vừa tính vừa viết luôn. Tách ra xử lí khó lắm.
0 Lượt thích

mình cũng viết vậy rồi nhưng mà thầy bắt buộc phải viết theo chương trình con bạn à, nghĩa là phải có một hàm nhập một hàm tính và một hàm xuất ấy.
0 Lượt thích

Kệ thầy.
void xuat() {
  // vừa tính vừa in
}

int tinh() {
  return 0; // chả có gì ở đây cả ahihi
}
 
0 Lượt thích

kệ thầy thì không điểm kệ mình sao. Hi hi...
0 Lượt thích

Thầy bảo viết hàm riêng, mà thầy có bảo nội dung 2 hàm đâu, ngại gì vết bẩn, miễn là ra kết quả. He He
0 Lượt thích

bạn chỉ mình cách viết hàm xuất trong trường hợp này đi theo như kiểu viết của mình ấy
0 Lượt thích

Có 1 biến là lưu lại số nghiệm của phương trình như bạn đã làm.
1 biến x0 lưu nghiệm kép; 2 biến x1, x2 lưu 2 nghiệm phân biệt; hoặc nếu bạn thích thì không cần đặt biến x0, chỉ cần 2 biến x1, x2 thôi, kiểm tra nghiệm kép bằng cách kiểm tra xem x1 có bằng x2 hay không.
0 Lượt thích

phương trình ax+b=0 mà bạn
0 Lượt thích

Thì tương tự như mình đã nói thôi, thay vì dùng 2 biến thì chỉ dùng 1 biến x0 để lưu nghiệm.
0 Lượt thích

có anh chỉ mình là if(a=0) thì kiểm tra bằng b=0. Nếu b=0 thì return 1, else return 0. Xong đến đoạn hàm xuất thì nếu giá trị trả về cho hàm là 1 thì in pt vo so nghiem, nếu giá trị trả về là 0 thì pt vo nghiemj ngược lại in nghiệm pt ra
0 Lượt thích

Hàm tính bạn định return gì nếu a != 0?
0 Lượt thích

nếu a!= 0 thì x=-b/a
0 Lượt thích

Hình như bạn vẫn chưa hiểu người hướng dẫn bạn muốn nói gì.
-  Hàm tính của bạn dùng để làm gì? Bạn định chia các trường hợp như thế nào? Và mỗi trường hợp bạn định return ra cái gì?
-  Hàm xuất bạn định sử dụng kết quả gì của hàm tính?
0 Lượt thích

-Hàm tính của mình để xét các điều kiện xem rơi vào trường hợp nào
-Hàm xuất của mình thì in ra nghiệm hay vô nghiệm hay vô số nghiệm
-return thì do anh hướng dẫn chỉ nên mình cũng không rõ. Cái mình muốn hỏi ở đây là viết code như thế nào từ phần hàm tính tới phần hàm xuất để hàm tính có cái gì đó đại diện cho mỗi trường hợp nghiệm để mà tới hàm xuất mình dựa vào cái đại diện cho từng trường hợp đó để in ra nghiệm, vô nghiệm, vô số nghiệm
0 Lượt thích

Bạn học lại về return trong hàm.
Bạn nghĩ ra các số khác nhau để quy ước cho mỗi trường hợp.
0 Lượt thích

quy ước như thế nào bạn
0 Lượt thích

0 cho vô nghiệm
1 cho có 1 nghiệm
2 cho có vô số nghiệm
0 Lượt thích

Cảm ơn bạn.
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng