Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

 1. Hỏi đáp IT
 2. Hỏi nhanh

Chọn và Copy file trong Java

361 Lượt xem 6 Bình luận 0 Lượt báo xấu
public void bamChonAnh() {
    final JFileChooser fileDialog = new JFileChooser();
    int returnVal = fileDialog.showOpenDialog(panel);
    if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
      java.io.File file = fileDialog.getSelectedFile();
      txtTenFile.setText(file.getName());
    }
  }
Sau khi em chọn được 1 file từ folder. Em muốn lưu file vừa chọn sang một folder khác thì làm thế nào ạ.
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

File mà bạn chọn mình gọi nó là file nguồn (sourceFile)
Bây giờ bạn muốn copy file đó sang thư mục khác mình gọi là file đích (destFile)
Bạn thực hiện copy file thôi.
Bạn tham khảo bài viết này của mình sẽ làm được.
0 Lượt thích

Từ JDK 1.7 thì có thể tham khảo 2 link trên.
0 Lượt thích

Bạn làm được chưa, nếu chưa được mình sẽ hỗ trợ.
0 Lượt thích

Cho em hỏi thêm tý. thế cái file nguồn em truyền thế này có đúng không anh.
// file nguồn
File sourceFile = new File(file);
// file đích
File destFile = new File("/img");
0 Lượt thích

đúng rồi bạn 
File destFile = new File("/img");
với /img là là đường dẫn tới thư mục chứa file.
0 Lượt thích

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng