Mang đến cho bạn hành trang là Kiến thức và Kinh nghiệm

Lựa chọn chủ đề bạn quan tâm

Cùng nhau thảo luận về các vấn đề

Hãy theo dõi chúng tôi nếu bạn thấy bổ ích

187 Lượt xem 0 Bình luận 0 Lượt báo xấu

Tên hàng (string)
- Đơn vị tính (string)
- Số lượng (int) (>0)
- Đơn giá (float) (>0)
- Thuế VAT (float): áp dụng chung cho các loại nước giải khát và giá trị có thể đổi theo
thời gian.
Viết các hàm sau:
- Khai báo các thuộc tính cần thiết và hàm khởi tạo có tham số. Lưu ý: đơn vị tính chỉ
nhận 1 trong 4 giá trị: “kết”, “thùng”, “chai”, “lon”. Nếu đơn vị tính không thuộc 1
trong 4 tham số trên thì gán đơn vị tính là “kết”.
- Hàm khởi tạo, hàm hủy
 
Câu trả lời

- Bạn đã sẵn sàng thảo luận về chủ đề này. Hãy bấm "Viết bình luận", bạn có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google++

- Vì sự phát triển của cộng đồng CNTT/CNPM tại Việt Nam!

Unknown user
No responses yet

Từ khóa tìm kiếm

Câu trả lời mới nhất

Tin tuyển dụng